Edu-Centrum

tel.: 604 214 118

mail: info@psycholog-coach.pl

Pomoc psychologiczna

Zapraszam na spotkania psychologiczne osoby indywidualne, chcące rozwiązać swoje problemy, zrozumieć siebie lepiej, podnieść jakość swojego życia.


Coaching

Zapraszam na sesje coachingowe osoby indywidualne lub firmy chcące zmienić różne sytuacje w swoim życiu, pracy, relacjach. Podnieść jakość swojego życia, pracy, relacji.


Pomoc dla rodziców

Przygotowanie dziecka do zmian: ważnego badania, operacji, zmiany miejsca zamieszkania. Pozwoli to zmniejszyć odczuwany stres przez dziecko i jego bliskich.Szkolenia i warsztaty z zakresu:

- stresu i praktycznych metod radzenia sobie ze stresem,
- psychologii zarządzania czasem,
- podnoszenia samooceny i wiary we własne możliwości,
- komunikacji interpersonalnej i konfliktów,
- autoprezentacji,
- asertywności,
- negocjacji,
- technik wywierania wpływu,
- komunikacji personelu medycznego z pacjentem.